CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Bestuur Dorpscommissie

 

Op dit moment bestaat het bestuur van de dorpscommissie uit:

Arjen Lap
Kerkstraat 4, 1797 AD Den Hoorn • 06 462 171 14 • arjenlap@hotmail.com

Taken:
• voorzitter
• vertegenwoordigt van de dorpscommissie bij representatieve momenten
• aanspreekpunt voor de media
• contactpersoon naar gemeente, andere overheden, andere dorpscommissies en besturen van verenigingen
• lid dagelijks bestuur

Danja Veeger 
Naalrand 3 • 1797 AM Den Hoorn • 06 573 114 58 • secretariaatdcdenhoorn@gmail.com
Taken:
• secretaris
• lid dagelijks bestuur

Charlotte Lorier
Klif 10 • 1797 AL Den Hoorn • 0222 319 684 • dcdenhoorn@gmail.com
Taken:
• penningmeester
• lid dagelijks bestuur

Evelien Berbée

Taken:
• lid, notulist
• 'lief en leed'

Renske van den Tempel
Taken:
• lid

Nienke Duinker
Taken:
• lid

Len Goënga
Teken:
• lid

Dorpshuis De Waldhoorn
Herenstraat 30
1797 AH Den Hoorn Texel
t: 0222 319586
e: dcdenhoorn@gmail.co

TOP