CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Agenda Jaarvergadering maart 2020

Agenda Openbare Jaarvergadering dorpscommissie Den Hoorn

Vrijdag 27 Maart 2020

Aanvang: 19:30 uur.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Bestuursmutaties.
4. Notulen openbare jaarvergadering 29 maart 2019.
(zijn te lezen op www.texeldenhoorn/bewoner/dorpscommissie).
5. Jaarverslag 2019 secretaris.
6. Financieel verslag boekjaar 2019.
7. Jaarverslag 2019 Beheercommissie.
8. Jaarverslag 2019 Feestcommissie.
9. Jaarverslag 2019 subcommissie IJsclub de Geul.
10. Jaarverslag 2019 Brievenbewaarder.
11. Stand van zaken Jan Drijverschool.
12. Werkgroep Herdenken en Vieren.
13. Werkgroep Dorpsontwikkelingsplan 2020-2030.
14. Rondvraag.
15. Hoornder Held 2020.
16. Sluiting.

TOP