CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

De organisatie

Om het project 'Loodsen door het Landschap' goed te kunnen uitvoeren, was behoefte aan een professionele uitvoeringsstructuur. Dit heeft geleid tot de vorming van de 'Stichting Loodsen door het Landschap' in maart 2011. De stichting heeft als hoofddoel het versterken van de leefbaarheid, lokale economie, cultuurhistorische waarden en landschappelijke aantrekkelijkheid van Den Hoorn en omgeving, conform het in 2006 vastgestelde dorpsontwikkelingsplan.

De stichting wordt gevormd door een bestuur van maximaal zeven personen. De bestuurders komen vanuit of hebben binding met de verschillende maatschappelijke geledingen, zoals de dorpscommissie, ondernemersvereniging, kunst- en cultuursector en toeristische sector. Het bestuur wordt ondersteund door de extern projectleiders Henk Hilstra en Milena Hilstra.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

• Herman Ridderinkhof voorzitter (voormalig voorzitter dorpscommissie)
• Joke Geldorp vice-voorzitter (oud-burgemeester, diverse bestuurlijke functies)
• René Jager bestuurslid (ondernemer, voorzitter ondernemersvereniging)
• Nettie van der Brake bestuurslid (kunstsector, o.a. initiatiefneemster Klifhanger)
• Corrie Heijne bestuurslid (voormalig voorzitter De Lieuw)

TOP