CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Uitvoeringsprogramma

Het proces rond het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan leverde een groot aantal projectvoorstellen en projectideeën op. Alle suggesties en ideeën uit het dorpsontwikkelingsplan zijn geïnventariseerd en beoordeeld op uitvoeringstechnische, planologische en financiële haalbaarheid. Op basis hiervan zijn de meest kansrijke ideeën uitgewerkt tot concrete deelprojecten.

De geselecteerde deelprojecten zijn opgenomen in een integraal uitvoeringsprogramma. Doel van het programma is 'het opwaarderen van Waddenparel zuidwest Texel door het in samenhang versterken, zichtbaar maken en laten beleven van dit bijzondere landschap in al zijn facetten. En daarmee de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en economische positie van het gebied te versterken'.

Het totale programma doorloopt een periode van vier jaar, namelijk van begin 2013 tot en met eind 2016. De deelprojecten dragen bij aan behoud en versterking van de kernwaarden cultuurhistorisch erfgoed en dynamische landschap. Met name het totaalconcept, waarbij sprake is van een verbinding van de verschillende elementen in het plan, heeft een substantiële toegevoegde waarde.

De volgende deelprojecten zijn in uitvoering:
• Dorpsplein: landschappelijke overgang
• Monumentaal zeevaartshuisje
• Natuurlijke strandopgangen
• Gevelmakelaars
• Neeltjesnol: herstel van een markant duin
• Loodsbakens: karakteristieke punten in het landschap
• Loodsgebied wandelgebied
• Lagewegje: historisch wandelen en fietsen
• Openluchtmuseum schaap en landschap
• Landschappelijke aanpassing veerhaven
• Bijzondere zuiden: Den Hoorn Promotie

TOP