CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Loodsen door het landschap

Het zuidwesten van Texel heeft twee kernwaarden waarmee het zich nadrukkelijk onderscheidt van de rest van de Waddenregio:

• cultuurhistorie
• dynamisch landschap.

De eerste kernwaarde vloeit voort uit de rijke geschiedenis als loodsdorp. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw woonden er in Den Hoorn maar liefst honderd loodsen. Zij loodsten de schepen, waaronder die van de VOC, door het toenmalige Spanjaardsgat van de Noordzee naar de Texelse Reede bij Oudeschild en weer terug. De oude 'loodshuisjes' en andere cultuurhistorische elementen herinneren nog aan deze rijke geschiedenis.

De tweede kernwaarde van zuidwest Texel is het bijzondere en dynamische landschap: een landschap dat bestaat uit een vaste kern van keileen (het klif) met daaromheen een netwerk van geulen en duinen, de zogenoemde vloedhaken. Het is een landschap dat continu, tot op de dag van vandaag, aan verandering onderhevig is.

De instandhouding van deze waarden is niet vanzelfsprekend. Er zijn ontwikkelingen die de vitaliteit van het gebied – en daarmee de waarden – bedreigen. Vergrijzing van de bevolking en teruglopende inkomsten uit toerisme bedreigen bovendien de leefbaarheid en het economisch perspectief van het dorp en de omgeving.

Rond 2004 besloot een groep inwoners van Den Hoorn om eens grondig na te denken over de gewenste ontwikkelingen in en rond het dorp en de zuidwestpunt van het eiland. Men kwam tot de conclusie dat 'groot onderhoud' noodzakelijk was om het dorp en de omgeving vitaal en aantrekkelijk te houden, zowel voor de inwoners als voor toeristen. Gesteund door de provincie en de gemeente werd een 'bottom-up' proces georganiseerd, waarin een groot aantal bewoners en organisaties participeerden en dat in 2006 resulteerde in het dorpsontwikkelingsplan 'Loodsen door het Landschap'. Dit plan, met daarin heel duidelijke en concrete keuzes voor de gewenste ontwikkelingen op het gebied van onder meer woningbouw, toerisme en landschap, werd breed gedragen en vervolgens unaniem door de Texelse gemeenteraad overgenomen als basis voor het beleid voor de verdere ontwikkeling van Den Hoorn.

Het dorpsontwikkelingsplan leverde een groot aantal projectvoorstellen en projectideeën op. Naar aanleiding daarvan werd een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op dit moment is en aantal van de projecten al gerealiseerd, andere zijn in volle gang of in afwachting van een definitief akkoord om te starten.

Op deze website vind je alle informatie over de deelprojecten, de voortgang en de verdere aanpak van het project.

TOP