CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Dorpsplein ‘de Naal’

 

EP-1-pleintje-texel-den-hoorn
EP-2-pleintje-texel-den-hoorn
EP-3-pleintje-texel-den-hoorn
EP-4-pleintje-texel-den-hoorn
EP-5-pleintje-texel-den-hoorn
EP-6-pleintje-texel-den-hoorn

 

In het plan wordt aangegeven dat dorpsplein de Naal 'een echt plein moet worden met terrasjes en een dorpscafé waar het gezellig is om te verblijven en waar allerlei wandel- en fietstochten starten'.

Van een echt dorpsplein was en is geen sprake. Wel is het een kruispunt van wegen: Kerkstraat, Diek, Herenstraat en Stolpweg komen samen in de Naal. Het streven is vooral om de Naal als centrum op te waarderen. Een flinke uitdaging, want de beschikbare ruimte is uiterst beperkt.

De Naal ligt op het kruispunt van landschappelijke en cultuurhistorische overgang.

Landschappelijk is in noord-zuidrichting sprake van hoogteverschillen. Komend vanaf de Kerkstraat gaat het geleidelijk omhoog richting de Naal om vervolgens op de Stolpweg weer af te dalen. Deze verschillen zijn om dit moment visueel nauwelijks waarneembaar, mede door het ontbreken van verschillen in bestrating en beplanting.

Cultuurhistorisch is vooral in oost-westrichting sprake van verschillen. Het Diek aan de oostzijde is van oudsher meer agrarisch georiënteerd, wat onder meer blijkt uit de diverse stolpen en het gebouw van de voormalige zuivelfabriek (de Onderneming). De Herenstraat aan de westzijde vertegenwoordigde in vroeger tijd het loodswezen, wat blijkt uit de aanwezigheid van loodshuisjes en andere zeevaardershuisjes. De bebouwing aan de Herenstraat is veel compacter dan de bebouwing op Diek. Deze cultuurhistorische overgang wordt op dit moment op geen enkele manier in beeld gebracht of versterkt.

Door de aanwezigheid van de supermarkt en – sinds 2008 – het dorpscafé, heeft de Naal een duidelijke centrumfunctie. Door de huidige indeling, met parkeerterrein en doorgaand verkeer, is er echter geen sprake van een gezellige verblijfsruimte. De huidige bestrating en beplanting geeft het gebied geen eigen karakter. Bovendien zijn er objecten (glasbak, bord, gasstation, fietsenrekken) die het gebied ontsieren. Het plein oogt met name in het toeristenseizoen druk en rommelig en er is een tekort aan parkeerplekken.

De eerste stap om gericht te komen tot een kwalitatieve opwaardering van het dorpsplein, is het ontwikkelen van een plantontwerp. Vijf architectenbureaus zijn eind 2013 gevraagd om een globale visie met bijbehorend kostenplaatje te presenteren.

Kijk voor meer informatie over het verloop van het project onder Stand van zaken.

 

TOP