CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Neeltjesnol

EP-neeltjesnol-texel-den-hoorn-ill-laag

Deze vloedhaak is in de loop der tijden opgestoven tot een duinlandschap van formaat en bevat enkele toppen van meer dan 10 meter boven NAP. De richel buigt vanaf het duinmassief bij Loodsmansduin in oostelijke richting, waar ze aansluit bij de zeewering van het Molwerk. Grofweg begrenst ze ter plaatse de noordkant van de kwelder van de Mokbaai.

Het hoogste duin in die omgeving was dus Neeltjesnol (ongeveer 13 meter boven NAP). Met de nadruk op 'was', want in 1956 is bij de werkzaamheden voor het op deltahoogte brengen van de zeewering aldaar de bovenste helft van Neeltjesnol afgeschoven om te voorzien in de behoefte aan zand voor dat project. Het markante duin werd daarmee 'onthoofd' en een onopvallend onderdeel van de omgeving.

Neeltjesnol was niet zomaar een duin, maar ook een duin met een verhaal. De lokale Hoornder schrijver/historicus Willem J. Kikkert heeft er een echt verhaal over geschreven. Daarin wordt het duin als het ware tot leven gewekt en krijgt het cultuurhistorische waarde.

Het project zal bestaan uit het herstel van Neeltjesnol tot ongeveer de oorspronkelijke hoogte met aangevoerd zand. De opzet is het duin zijn oorspronkelijk uiterlijk terug te geven. Hiervoor kan grond worden gebruikt dat momenteel in depot ligt. Deze is afkomstig van de aanleg van een waterbergingsproject in de binnen-duinrand van Texel. Om zeker te zijn dat met het opbrengen van het materiaal geen gebiedsvreemd materiaal wordt meegnomen, is een analyse uitgevoerd van het depot. Daarnaast is door een ecoloog beoordeeld of er sprake is van duinzand.

Met het project zal Neeltjesnol weer het beeldbepalende duin van de omgeving worden met een bijzondere landschappelijke waarde. Aan de buitenkant zal beneden langs Neeltjesnol een wandelroute komen dat loopt ten zuiden van Den Hoorn. Daarmee heeft het project ook grote informatieve, recreatieve en toeristische waarde.

Hoe het er nu voorstaat met dit project leest u onder Stand van zaken.

TOP