CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Opwaardering veerhaven

EP-veerhaven-loodsproject
Veerhaven1
Veerhaven3
Veerhaven4
Veerhaven2

 

De aankomst in de veerhaven van een Waddeneiland geeft de bezoekers een eerste indruk van het eiland. De veerhaven is de toegangspoort naar Texel: jaarlijks passeren 3,6 miljoen reizigers het veerhavengebied. De Texelse veerhaven op 't Horntje bestaat 50 jaar, voorheen werd de veerdienst onderhouden vanuit het havendorp Oudeschild.

De ligging van de veerhaven in een voormalig duinlandschap grenzend aan een natuurlijk baai waar de getijden vrij spel hebben is uniek. Deze locatie omvat bovendien een aantal elementen die de kracht van Texel reeds zichtbaar kunnen maken in het veerhavengebied. De veerhaven ligt aan beide kanten tussen duinen met hoogwaardige natuur (op basis van Natura 2000) en is deels onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel.

Er is een breed gedragen gevoel op Texel dat het veerhavengebiedend dringend moet worden opgewaardeerd. Zeker gelet op het enorme economische belang van toerisme voor Texel, dat in vergaande mate bepalend is voor welvaart en welzijn op het eiland.

Voor het realiseren van deze wens werd een werkgroep in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van TESO, NIOZ, gemeente Texel, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, Woontij en de Loodsstichting. Zij stelden een programma van eisen op en organiseerden een prijsvraag. Drie architectbureaus werden hiervoor uitgenodigd. Bureau Parklaan werd winnaar.

In het plan wordt meer eenheid aangebracht in de architectuur. Zo krijgt de loods waarin de fietsenverhuur is ondergebracht een houten omtimmering, geïnspireerd op de vormen van de nieuwbouw van museum Kaap Skil in Oudeschild.

Er komt een nieuw eenvormig kleurenpalet voor hoofdgebouwen, hekken en meubilair. Het niet meer gebruikte gebouwtje van Rijkswaterstaat wordt gesloopt en de fietsenstalling wordt weggewerkt onder een viaduct. Parkeerplaatsen worden heringericht en tussenstroken van stroken helmgras voorzien. Uitgangspunt daarbij: minder verharding en meer duinvegetatie. Het centrale plein wordt een aantrekkelijk verblijfsplein waar tevens een in het oog springende potvis van sloophout wordt gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie over het verloop van het project onder Stand van zaken

TOP