CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Kernwaarden

Het zuidwesten van Texel heeft twee kernwaarden waarmee het zich nadrukkelijk onderscheidt van de rest van de Waddenregio:

cultuurhistorisch erfgoed en dynamisch landschap.

Dynamisch landschap

EP-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn2
EP-1-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-2-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-3-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-4-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-5-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn
EP-7-dynamisch-landschap-texel-den-hoorn

 

Dit 'oude land' vormde door de tijd heen een rots in de branding in het verder dynamische kustlandschap. Juist hier ligt het knikpunt van de Noordzeekust tussen Calais en Denemarken.

Zandbanken verplaatsten zich voortdurend en kwamen tegen de kust aan te liggen, waardoor Texel in zuidelijke richting groeide en groeit. De opeenvolging van geulen en duinen, zogenoemde vloedhaken, is in het landschap nog goed te zien. De zuidwaarts gerichte groei door vloedhaken is uniek voor de gehele Waddenregio. Het is een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat en op verschillende plaatsen in het gebied zichtbaar is.

Sinds de zomer van 2007 staan er vloedpalen in Den Hoorn en omgeving, op plaatsen waar ooit de zeereep lag. Deze palen laten zien dat de zuidpunt van Texel een 'wandelend landschap' is. Zo schuift de zandplaat Razende Bol steeds meer naar Texel toe, om wellicht ooit aan te sluiten.

Midden in dit landschap van zuidwest Texel ligt het dorp Den Hoorn. Na de gouden tijd van de loodsen werd voor Den Hoorn en omgeving de landbouw, en dan met name de schapenhouderij, een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Vooral rond Den Hoorn wordt het landschap van oudsher gekenmerkt door schapen, schapenboeten, tuunwallen, duinrichels, dijken en peerdepaden. Ook dit specifieke cultuurlandschap onderscheidt zich van de rest van de Waddenregio.

TOP