CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Dorpsplein ‘De Naal’

 

EP-1-pleintje-texel-den-hoorn
EP-2-pleintje-texel-den-hoorn
EP-3-pleintje-texel-den-hoorn
EP-4-pleintje-texel-den-hoorn
EP-5-pleintje-texel-den-hoorn
EP-6-pleintje-texel-den-hoorn

Stand van zaken per juni 2018
In nauw overleg met omwonenden en de gemeente is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om tot een plan voor herinrichting te komen, waarbij zowel het functioneel gebruik als de belevingswaarde structureel verbeterd worden. Hierover is medio 2015 overeenstemming bereikt. De gemeente heeft vervolgens het plan verder technisch uitgewerkt. De direct omwonenden en bedrijven aan het plein zijn hierbij betrokken.
De uitvoering door de gemeente van de herinrichting is helaas om planning-technische en financiële redenen vertraagd.
Het Loodsbestuur heeft bij de gemeente aangedrongen op tijdige informatieverstrekking én op uitvoering in een stille en qua tijd beperkte periode, om overlast voor het dorp zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur hoopt zo spoedig mogelijk meer informatie te hebben.

TOP