CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Vogels kijken rond Den Hoorn

EP-kievitten
EP-spreeuwen

De uitgestrekte natte duinvallei het Grote Vlak, de zilte kwelder en moddervlaktes van de Mokbaai en het binnendijkse plasje de Petten (zie 'de Natuur in') zijn altijd goede plaatsen om naar vogels te speuren. Maar vooral in de broedtijd en ook in de trektijden (augustus-november en februari-mei) is direct rond het dorp ook veel te ontdekken. Zangvogels in de dennenbomen van camping Loodsmansduin bijvoorbeeld en wad- en watervogels op akkers en weilanden in de poldertjes De Kuil en Buitenveld.

De vogeltrek speelt zich voornamelijk 's nachts af. Het daglicht gebruiken de dieren vooral om voedsel te zoeken. Enorme groepen langs vliegende vogels die echt op trek zijn, zie  je dus niet vaak. Maar als de weersomstandigheden heel goed zijn, vliegen vogels de eerste uren van de dag weleens door. Dat zijn dan vooral verschillende soorten lijsters, vinken en kieviten. De grootste kans die te zien, heb je in oktober, soms begin november. Maar dat is niet te voorspellen.
Goede plaatsen om te kijken naar vogeltrek zijn het hoge uitkijkpunt op het Loodsmansduin, de zeereep bij paal 9 of de duinrand op de Hors. Maar weersomstandigheden, vooral de windrichting en -kracht, bepalen ook die plaatsen.

Met dank aan Adriaan en Sytske Dijksen (Foto Fitis) voor tekst en beeld.

 

TOP